Deponowanie prac w Repolis


Zgodnie z Uchwałą Rady naukowej Repolis z 24 czerwca 2013r.
Prawo do deponowania materiałów naukowych w REPOLIS mają wszyscy pracownicy Politechniki Śląskiej ze stopniem naukowym co najmniej doktora, a prace naukowe słuchaczy studiów doktoranckich i studentów wymagają akceptacji opiekunów naukowych, promotorów lub moderatorów.

Aby uzyskać techniczne możliwości deponowania należy:

Posiadać konto użytkownika Repolis oraz uzyskać uprawnienia depozytariusza

Deponowanie krok po kroku- instrukcja

Mediated deposit - deponowane z pośrednictwem bibliotekarza

Zobacz również:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji