Open access

Open Access - definicja.

Dostępność treści za darmo i w publicznym Internecie, co pozwala każdemu czytać, ściągać, kopiować, rozprowadzać, drukować, przeszukiwać, zamieszczać odnośniki do pełnych wersji tekstów, indeksować, przekazywać jako dane do oprogramowania oraz używać w dowolnym innym, zgodnym z prawem celu – bez barier finansowych, legalnych czy technicznych innych niż te związane z uzyskaniem dostępu do samego Internetu.
Jedynym ograniczeniem kopiowania i dystrybucji treści, oraz jedyną rolą, jaką w tym obszarze odgrywa prawo autorskie, powinno być zapewnienie autorom kontroli nad integralnością ich utworów oraz prawa do odpowiedniego uznania ich autorstwa i cytowania ich prac.
(wg: Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities)


Dlaczego repozytorium jest typu open access?
Repozytorium to narzędzie służące zarządzaniu i długoterminowemu przechowywaniu dokumentów cyfrowych. Stosowanie otwartych standardów powoduje, że ich zasób jest w pełni dostępny.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z repozytorium „Repolis”, § 5, p. 5:
W odniesieniu do każdego dostarczonego przez siebie do Repolis materiału użytkownik może złożyć oświadczenie o udzieleniu do tego materiału licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 PL, której pełne postanowienia są dostępne pod adresem: http://creativecommons.pl (dalej: "Licencja"). Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składa się za pomocą stosownego formularza dostępnego dla zarejestrowanych użytkowników lub w formie pisemnej według wzoru dostępnego pod repolis.bg.polsl.pl.


Co to są licencje CC?
Creative Commons to licencje prawne pozwalające zastąpić tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone” – przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego. Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych. Autor może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się swoją twórczością z innymi. W Repolis obowiązuje licencja CC 3.0.

Zestaw licencji Creative Commons - infografika

Czy CC ograniczają prawa autorów?
Twórca korzystając z licencji zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie, dodatkowo może określić czy ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie w warunkach niekomercyjnych lub ograniczyć możliwości tworzenia utworów zależnych.

Więcej materiałów dotyczących Open Access znajduje się na stronie Biblioteki Głównej

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji