Object structure
Title:

ADSC differentiation into osteoblasts in the presence of tissue scaffolds obtained from core-shell micro- and nanofibers with addition of Cu ; Różnicowanie ADSC w osteoblasty w obecności rusztowań tkankowych uzyskanych z mikro- i nanowłókien rdzeń-powłoka z dodatkiem Cu

Group publication title:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine

Creator:

Jankowska, Kornelia ; Łos, Marek J. ; Hudecki, Andrzej ; Hybiak, Jolanta

Keywords:

onkologia obliczeniowa ; medycyna spersonalizowana ; polikaprolakton ; różnicowanie ADSC ; ADSC (Adipose Derived Stem Cells) ; osteoblasty ; mikrowłókna ; nanowłókna ; miedź ; włókna z dodatkiem Cu

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2022

Contributor:

Krukiewicz, Katarzyna. Red. ; Bajkacz, Sylwia. Red. ; Marczyk, Michał. Red. ; Ostrowski, Ziemowit. Red. ; Bugdol, Monika. Red. ; Polańska, Joanna. Red. serii

Comment:

Konferencja POB1 "Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna" - COPM2022, Gliwice 27.04.2022 r.

Resource Type:

artykuł

Series:

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ; Priorytetowy Obszar Badawczy (POB1)

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza Wiedzy PŚ ; doi:10.34918/85102

Source:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine. Vol. 2, The challenges of the future. Ed. by Katarzyna Krukiewicz, Michał Marczyk, Monika Bugdol, Sylwia Bajkacz, Ziemowit Ostrowski. Gliwice 2022 (Monografia Politechniki Śląskiej ; nr 969) ; ISBN 978-83-7880-876-3

Language:

eng

Relation:

Centrum Biotechnologii. Politechnika Śląska ; Wydział Medycyny i Stomatologii. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ; Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych (Gliwice)

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

×

Citation

Citation style: