Object structure
Title:

Impact of the multi-wall MWCNT carbon nanotubes on the biocompatibility of micro and nanofibers of composite polycaprolactone matrix ; Wpływ dodatku wielościennych nanorurek węglowych MWCNT na biokompatybilność mikro i nanowłókien kompozytowych o osnowie polikaprolaktonu

Group publication title:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine

Creator:

Jankowska, Kornelia ; Łos, Marek J. ; Hudecki, Andrzej ; Hybiak, Jolanta

Keywords:

onkologia obliczeniowa ; medycyna spersonalizowana ; biokompatybilność ; polikaprolakton ; nanorurki węglowe ; nanorurki wielościenne (MWCNT) ; MWCNT (multiwalled carbon nanotubes) ; włókna kompozytowe

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2021

Contributor:

Bajkacz, Sylwia. Red. ; Ostrowski, Ziemowit. Red. ; Polańska, Joanna. Red. serii

Comment:

Konferencja POB1 "Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna" - COPM2021, Gliwice 21.04.2021 r.

Resource Type:

artykuł

Series:

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ; Priorytetowy Obszar Badawczy (POB1)

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza Wiedzy PŚ ; doi:10.34918/83575

Source:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine. Vol. 1, Here and now! Ed. by Sylwia Bajkacz, Ziemowit Ostrowski. Gliwice 2021 (Monografia Politechniki Śląskiej ; nr 917) ; ISBN 978-83-7880-800-8

Language:

eng

Relation:

Wydział Medycyny i Stomatologii. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ; Centrum Biotechnologii. Politechnika Śląska ; Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych (Gliwice)

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

×

Citation

Citation style: