Title:

Metodyczny przykład rozwiązania statycznie wyznaczalnego ustroju prętowego wraz z obliczeniem przemieszczenia metodą prac wirtualnych

Creator:

Cińcio, Andrzej

Abstract:

W artykule przedstawiono sposób rozwiązywania ustrojów złożonych, za pomocą rozkładu na ustroje proste, dla których wyznaczenie rozwiązania nie jest skomplikowane . Również w prosty sposób pokazano jak można wyznaczyć wykresy sił wewnętrznych (przekrojowych), bez konieczności układania funkcji matematycznych w kolejnych przedziałach obciążenia. W artykule przedstawia się także inżynierski sposób wyznaczania przemieszczeń za pomocą zasady prac wirtualnych, stosując tzw. mnożenie wykresów sił wewnętrznych sposobem Wereszczagina. Zamieszcza się także się rozwiązania prezentowanych przykładów wyznaczone za pomocą programu komputerowego Autodesk Robot Structural Analysis. Artykuł stanowi pomoc dla studentów Wydz. Budownictwa, studiów inżynierskich.

Keywords:

mechanika budowli ; wyznaczanie reakcji ; wyznaczanie sił przekrojowych ; wyznaczanie przemieszczeń ; zasada prac wirtualnych

place:

Gliwice

Date:

2021

Comment:

materiały dydaktyczne dla studentów Wydziału Budownictwa

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Wydział Budownictwa. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0