Title:

Wyznaczanie linii wpływu w ustrojach statycznie wyznaczalnych. Obwiednia obciążeń ruchomych

Creator:

Cińcio, Andrzej

Abstract:

W artykule przedstawiono w metodyczny sposób wyznaczanie linii wpływu w ustrojach prętowych statycznie wyznaczalnych (belki, ramy), oraz sposób sporządzania obwiedni dla obciążeń ruchomych. Przedstawia się linie wpływu dla ustrojów prostych, co daje możliwość sporządzenia lw dla ustrojów złożonych. Przedstawia się szczegółowo konstrukcję sporządzania takich linii wpływu. Podaje się metodę kinematycznego sposobu sporządzania lw. Dodatkowo rozpatruje się ustroje obciążone pośrednio dla których lw musi być sporządzona dwuetapowo, co demonstrują przykłady. Podaje się w jaki sposób można wykorzystać lw do wyznaczania ekstremalnych wielkości statycznych, oraz podaje się przykład wyznaczania obwiedni obciążeń ruchomych. Artykuł stanowi pomoc dla studentów Wydz. Budownictwa, studiów inżynierskich.

Keywords:

mechanika budowli ; linie wpływu ; obwiednia obciążeń ruchomych ; mechanika konstrukcji

place:

Gliwice

Date:

2021

Comment:

materiały dydaktyczne dla studentów Wydziału Budownictwa

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Wydział Budownictwa. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0