Title:

Studium możliwości zagospodarowania nieczynnego zwałowiska skały płonnej po byłej KWK Moszczenica z uwzględnieniem czynników społeczno-gospodarczych i ochrony środowiska z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Creator:

Mazur-Belzyt, Katarzyna ; Opania, Szymon ; Stankiewicz, Barbara

Abstract:

Celem publikacji jest zbadanie jakie kierunki działań inwestycyjnych należy podjąć w obrębie nieczynnego zwałowiska, będącego przedmiotem opracowania. Przyjęto założenie, że dla opracowania badawczo-projektowego należy przeprowadzić badania urbanistyczne, których istotnym elementem jest sprawdzenie możliwości przekształceń wskazanego terenu poprzez opracowanie wariantowych koncepcji programu funkcjonalno-przestrzennego oraz wariantowych koncepcji zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem czynników społeczno-gospodarczych i ochrony środowiska, co pozwoli na sformułowanie wniosków i rekomendacji.

Keywords:

ochrona środowiska ; zagospodarowanie hałdy ; tereny rekreacyjne miasta ; zagospodarowanie nieużytków ; zagospodarowanie przestrzenne ; zagospodarowanie zwałowisk ; wypoczynek w mieście ; zwałowiska górnicze ; zwałowiska skały płonnej ; tereny pokopalnine ; przekształcanie terenów poprzemysłowych ; projektowanie architektoniczne ; architektura przestrzenna ; architektura poprzemysłowa ; KWK Moszczenica

place:

Gliwice ; Jastrzębie Zdrój

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2020

Contributor:

Wydział Architektury. Politechnika Śląska ; Fundacja JSW

Resource Type:

książka

Resource Identifier:

Katalog Biblioteki ; Baza Wiedzy PŚ ; doi:10.34918/80002

Source:

ISBN 978-83-7880-729-2

Language:

pol

Relation:

Wydział Architektury. Politechnika Śląska

Rights Management:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0