Title:

Rozwiązywanie układów prętowych metodą przemieszczeń w wersji klasycznej

Creator:

Cińcio, Andrzej

Abstract:

W artykule przedstawiono klasyczną wersję metody przemieszczeń, przedstawiając jej założenia oraz sposób określania niewiadomych, w nawiązaniu do wersji macierzowej. Podano algorytm metody przemieszczeń, który zilustrowano przykładem obliczeniowym ramy płaskiej. Dodatkowo zamieszczono link do modelu obliczanej ramy w programie komputerowym Robot wraz z jego rozwiązaniem.

Keywords:

metoda przemieszczeń ; układy prętowe ; statyka budowli ; mechanika budowli

place:

Gliwice

Date:

2021

Comment:

materiały dydaktyczne dla studentów Wydziału Budownictwa

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Wydział Budownictwa. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0