Title:

Park przy Pałacu Schoena w Sosnowcu. Studium architektoniczno-urbanistyczne parku przy Pałacu Schoena w Sosnowcu wraz z rekomendacjami projektowymi

Creator:

Opania, Szymon ; Twardoch, Agata

Abstract:

Podstawą sporządzenia pracy pt. „Studium architektoniczno-urbanistyczne Parku przy Pałacu Schoena w Sosnowcu wraz z rekomendacjami projektowymi” jest umowa o wykonanie pracy naukowo-badawczej nr NB-64/RAr-1/2020; 01/010/NB_20/0051, zawarta w dniu 23 marca 2020 r. pomiędzy Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu a Politechniką Śląską w Gliwicach. Niniejsza publikacja jest podsumowaniem prowadzonej pracy naukowo-badawczej.

Keywords:

zagospodarowanie przestrzenne ; studium urbanistyczne ; planowanie przestrzenne ; urbanistyka ; parki zabytkowe ; Pałac Schoena ; Sosnowiec ; projektowanie architektoniczne ; projektowanie urbanistyczne ; parki miejskie ; zieleń miejska ; zagospodarowanie terenu

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2020

Contributor:

Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej ; Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu ; Miasto Sosnowiec ; Ławecka, Anna. Oprac. graf.

Resource Type:

książka

Resource Identifier:

Katalog Biblioteki ; Baza Wiedzy PŚ ; doi:10.34918/79601

Source:

ISBN 978-83-7880-726-1

Language:

pol

Relation:

Wydział Architektury. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0