Title:

Mieszkanie w mieście. Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową na wybranych obszarach miasta Świętochłowice : dzielnica Lipiny

Creator:

Pancewicz, Alina ; Sąsiadek, Zbigniew ; Twardoch, Agata

Abstract:

Problematyka podjęta w pracy pt. „Mieszkanie w mieście. Zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na wybranych obszarach miasta Świętochłowice. Dzielnica Lipiny” jest częścią Badań Kierunkowych pt.: „Aktualne wyzwania urbanistyki w przekształcającym się regionie" (nr 01/010/BK_20/0048) prowadzonych w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Podstawą sporządzenia publikacji jest umowa o wykonanie pracy naukowo- badawczej nr nr U/63/AGP/143/20; NB-30/RAr-1/2020, zawarta w dniu 6 lutego 2020 r. pomiędzy Gminą Świętochłowice a Politechniką Śląską w Gliwicach Przedmiotem umowy jest zorganizowanie konkursu studenckiego oraz opracowanie syntezy i wytycznych programowo-przestrzennych z uzyskanych efektów projektowych wraz z rekomendacjami do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub innych dokumentów gminnych. Praca sporządzona została na Wydziale Architektury w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Konkurs przeprowadzono w ramach przedmiotu „Projektowanie urbanistyczne” na trzecim roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Architektura w roku akademickim 2019/2020. Niniejsza publikacja jest podsumowaniem prowadzonej pracy naukowo-badawczej.

Keywords:

osiedla mieszkaniowe ; zagospodarowanie przestrzenne ; studium urbanistyczne ; zabudowa mieszkaniowa ; zagospodarowanie terenu ; urbanistyka ; planowanie przestrzenne ; projektowanie urbanistyczne ; plany zabudowania ; miejscowe planowanie przestrzenne ; Świętochłowice ; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

place:

Gliwice ; Świętochłowice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2020

Contributor:

Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej ; Urząd Miasta Świętochłowice ; Hendel, Krzysztof. Red. graf.

Resource Type:

książka

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek” ; doi:10.34918/79593

Source:

ISBN 978-83-7880-704-9

Language:

pol

Relation:

Wydział Architektury. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0