Title:

Metody statystyczne w badaniach. Cz. 2, Prawo propagacji błędów

Creator:

Liszka, Tomasz

Abstract:

To opracowanie jest kontynuacją zagadnień z cz. I, i ma dać odpowiedź jak uwzględniać wyznaczone niepewności parametrów w dalszych obliczeniach i jaki one mają wpływ na wynik końcowy. Celem tej pracy jest odpowiedź jak niepewności parametrów przenoszą się na niepewność końcową. W pracy zostało przedstawione prawo przenoszenia niepewności pomiarowych.

Keywords:

prawo propagacji błędów ; błędy pomiarowe ; niepewności pomiarowe

place:

Gliwice

Date:

2021

Comment:

materiały dydaktyczne dla studentów Wydziału Budownictwa

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Wydział Budownictwa. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0