Title:

Metody statystyczne w badaniach. Cz. 1, Analiza niepewności parametrów

Creator:

Liszka, Tomasz

Abstract:

Opracowanie to jest uzupełnieniem wykładu „Metody statystyczne w badaniach” prowadzonego dla studentów przez autora. Zostały w niej przedstawione najważniejsze rezultaty teorii niepewności pozwalające na matematyczne podejście do analizy i oceny niepewności pomiarowych wykorzystujące metody statystyczne.

Keywords:

błędy pomiarowe ; niepewność pomiaru ; estymatory ; metody statystyczne

place:

Gliwice

Date:

2021

Comment:

materiały dydaktyczne dla studentów Wydziału Budownictwa

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Wydział Budownictwa. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0