Title:

Komputerowe modelowanie wzmocnień taśmami polimerowymi konstrukcji z uszkodzeniami w programie Abaqus

Creator:

Cińcio, Andrzej

Abstract:

Materiał kompozytowy posiada doskonałe parametry mechaniczne i wytrzymałościowe, oraz mały ciężar właściwy w porównaniu z tradycyjnymi materiałami budowlanymi, dlatego odgrywa coraz większe znaczenie w budownictwie, zwłaszcza w przypadku konstrukcji uszkodzonych lub zagrożonych uszkodzeniem, które w sposób efektywny mogą być wzmacniane. taśmami polimerowymi zbrojonymi włóknami węglowymi (CFRP). Ze względu na złożoną budowę kompozytów oraz ich anizotropię materiałową istnieją znaczące problemy związane z modelowaniem wymienionego materiału. W pracy przedstawia się model stosowny materiału w programie Abaqus oraz przykłady

Keywords:

modelowanie konstrukcji ; włókna węglowe CFRP ; mechanika nieliniowa ; program Abaqus

place:

Gliwice

Date:

2020

Comment:

materiały dydaktyczne dla studentów Wydziału Budownictwa

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Wydział Budownictwa. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0