Object structure

Title:

Porównanie możliwości rozkładu wybranych sulfonamidów w procesie ozonowania oraz oksydacji niespecyficzną peroksygenazą AAEUPO ; Comparison of selected sulphonamides decomposition during ozonation and oxidation by fungal peroxygenese AAEUPO

Creator:

Lemańska-Malinowska, Natalia

Keywords:

ozonowanie ; inżynieria środowiska ; utlenianie sulfonamidów ; ocena toksyczności ; oczyszczanie ścieków ; peroksygenaza ; sulfonamidy ; efektywność procesu ; oksydacje ; toksyczność farmaceutyków ; zanieczyszczenia farmaceutykami ; biotechnologia środowiskowa ; farmaceutyki ; peroksydazy

place:

Gliwice

Date:

2016

Contributor:

Surmacz-Górska, Joanna. Promotor ; Felis, Ewa. Promotor ; Liwarska-Bizukojć, Ewa. Recenzent ; Łuczkiewicz, Aneta. Recenzent

Comment:

obrona: 2016-04-12

Resource Type:

streszczenie rozprawy doktorskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

eng

Relation:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018