Object structure

Title:

Układ sekwencyjny fotokataliza - ciśnieniowa filtracja membranowa w pogłębionym oczyszczaniu odpływów z oczyszczalni komunalnych zawierających związki aktywne farmaceutycznie ; The sequential system photocatalysis - membrane pressure process in depth treatment of effluents containing pharmaceutical active compounds from municipal wastewater treatment plants

Creator:

Kudlek, Edyta

Keywords:

ścieki komunalne ; oczyszczanie ścieków ; inżynieria środowiska ; oczyszczalnie ścieków ; układ sekwencyjny ; fotokataliza ; mikrozanieczyszczenia ; związki farmaceutyczne ; związki biologicznie aktywne ; zanieczyszczenia farmaceutykami ; ciśnieniowa filtracja membranowa ; odpływy ścieków ; fotoliza

place:

Gliwice

Date:

2016

Contributor:

Bohdziewicz, Jolanta. Promotor ; Dudziak, Mariusz. Promotor ; Szaniawska, Daniela. Recenzent ; Włodarczyk-Makuła, Maria. Recenzent

Comment:

obrona: 2016-09-30

Resource Type:

streszczenie rozprawy doktorskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

pol

Relation:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018