Object structure

Title:

Wpływ wybranych parametrów na charakterystyki energetyczne i ekonomiczne elektrowni z kotłem fluidalnym, tlenownią kriogeniczną i instalacją CCS ; The influence of selected parameters on the thermodynamic and economic characteristics of a power plant with a fluidized-bed boiler, a cryogenic air separation unit and a CSS installation

Creator:

Dryjańska, Aleksandra

Keywords:

kotły fluidalne ; polityka energetyczna ; elektrownie ze spalaniem tlenowym ; bloki energetyczne ; oxy-spalanie ; ochrona środowiska ; parametry nadkrytyczne ; emisja dwutlenku węgla ; technologie energetyczne ; energetyka ; bezpieczeństwo energetyczne ; spalanie tlenowe ; tlenownie kriogeniczne ; wychwyt dwutlenku węgla ; instalacje z CCS (Carbone Capture and Storage)

place:

Gliwice

Date:

2016

Contributor:

Kotowicz, Janusz. Promotor ; Janusz-Szymańska, Katarzyna. Promotor ; Chorowski, Maciej. Recenzent ; Sekret, Robert. Recenzent

Comment:

obrona: 2016-05-20

Resource Type:

streszczenie rozprawy doktorskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

pol ; eng

Relation:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018