Object structure

Title:

Nowe biodegradowalne materiały polimerowe oparte o biopoliestry alifatyczne i ich syntetyczne analogi dla zastosowań w medycynie : synteza i charakterystyka ; Novel biodegradable polymeric materials based on aliphatic bipolyesters and their synthetic analogs for applications in medicine : synthesis and characterization

Creator:

Kwiecień, Michał

Keywords:

kontrolowana degradacja ; materiały polimerowe ; biopoliestry PHA ; polihydroksyalkaniany ; polimery biodegradowalne ; biopoliestry alifatyczne ; biodegradowalne poliestry ; biopolimery

place:

Zabrze

Date:

2015

Contributor:

Adamus, Grażyna. Promotor ; Nowakowska, Maria. Recenzent ; Rutkowska, Maria. Recenzent

Comment:

obrona: 2015-06-16

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

pol

Relation:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych. Polska Akademia Nauk (Zabrze) ; Wydział Chemiczny. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny z komputerów w domenie Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system