Object structure

Title:

Koniugaty substancji biologicznie czynnych z biodegradowalnymi oligomerami polihydroksyalkanianów jako systemy kontrolowanego uwalniania pestycydów ; The conjugates of biologically active substances with biodegradable oligomers of polyhydroxyalkanoates as controlled release systems for pesticides

Creator:

Kwiecień, Iwona

Keywords:

substancje biologicznie czynne ; systemy kontrolowanego uwalniania ; oligomesy biodegradowalne ; biopoliestry PHA ; polihydroksyalkaniany ; polimery biodegradowalne ; oligomeryzacja anionowa ; pestycydy

place:

Zabrze

Date:

2015

Contributor:

Adamus, Grażyna. Promotor ; El Fray, Mirosława. Recenzent ; Szczubiałka, Krzysztof. Recenzent

Comment:

obrona: 2015-06-16

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

pol

Relation:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych. Polska Akademia Nauk (Zabrze) ; Wydział Chemiczny. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny z komputerów w domenie Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system