Object structure

Title:

Wpływ membranowo-kriogenicznej technologii separacji tlenu z powietrza i instalacji CCS na efektywność supernadkrytycznego bloku węglowego z kotłem pyłowym ; The influence of the membrane-cryogenic technology of the oxygen separation from the air and CCS installation on the efficiency of the supercritical coal unit with the pulverized bed boiler

Creator:

Berdowska, Sylwia

Keywords:

kotły pyłowe ; bloki węglowe ; emisja dwutlenku węgla ; separacja kriogeniczna ; blok węglowy typu oxy ; instalacje z CCS (Carbone Capture and Storage) ; separacja membranowa ; membranowa separacja gazów ; membranowa separacja powietrza ; oxy-spalanie ; tlenownia membranowo-kriogeniczna

place:

Gliwice

Date:

2015

Contributor:

Kotowicz, Janusz. Promotor ; Skorek-Osikowska, Anna. Promotor ; Gnutek, Zbigniew. Recenzent ; Majchrzak-Kucęba, Izabela. Recenzent

Comment:

obrona: 2015-10-30

Resource Type:

streszczenie rozprawy doktorskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

pol

Relation:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018