Object structure

Title:

Diagramowy zapis koncepcji w procesie projektowania architektonicznego na przykładzie prac własnych ze szczególnym uwzględnieniem projektu Domu Kultury w Grodzisku Mazowieckim ; Diagram notation of a concept in the process of architectural design, illustrated with the example of own work, with particular focus on the project of Community Centre in Grodzisk Mazowiecki

Creator:

Zubel, Henryk

Keywords:

diagram w architekturze ; zapis diagramowy ; koncepcja projektowa ; projektowanie architektoniczne ; zapis przestrzeni ; projekty architektoniczne ; diagramy ; metodologia projektowania

place:

Gliwice

Date:

2014

Contributor:

Pallado, Jan. Promotor ; Bonenberg, Wojciech. Recenzent ; Gasidło, Krzysztof. Recenzent

Comment:

obrona: 2014-05-12

Resource Type:

streszczenie rozprawy doktorskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

eng

Relation:

Wydział Architektury. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018