Object structure

Title:

Opracowanie modelu czujnika światłowodowego na bazie wielomodowych struktur interferencyjnych wykonanych techniką wymiany jonowej w szkle ; Development of a model of optical fiber sensor based on multimode interference structures made by ion-exchange process in glass

Creator:

Szewczuk, Artur

Keywords:

interferencja międzymodowa (MMI) ; czujniki światłowodowe ; sensory światłowodowe ; struktury interferencyjne ; optyka zintegrowana ; wymiana jonowa w szkle ; metody propagacji wiązki (BPM) ; warstwy sensorowe ; struktury MMI ; falowody ; struktury gradientowe ; technologie sensorowe ; światłowody wielomodowe ; światłowody

place:

Gliwice

Date:

2014

Contributor:

Błahut, Marek. Promotor ; Dorosz, Dominik. Recenzent ; Pustelny, Tadeusz. Recenzent

Comment:

obrona: 2014-09-18

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

pol

Relation:

Wydział Elektryczny. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny z komputerów w domenie PŚ

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.