Object structure

Title:

Selection of miRNA isoform markers differentiating between follicular thyroid cancer and follicular thyroid adenoma from high-throughput sequencing data ; Selekcja izoform miRNA jako markerów różnicujących pomiędzy rakiem pęcherzykowym tarczycy a gruczolakiem pęcherzykowym tarczycy na podstawie danych z sekwencjonowania wysokiej przepustowości

Creator:

Stokowy, Tomasz

Keywords:

nowotwory tarczycy ; choroby tarczycy ; markery nowotworowe ; rak (choroba) ; diagnostyka chorób tarczycy ; izoformy ; guzy tarczycy ; sekwencjonowanie wysokiej przepustowości ; gruczolak (choroba) ; diagnostyka medyczna wspomagana komputerowo ; markery miRNA ; badania genetyczne

place:

Gliwice

Date:

2013

Contributor:

Fujarewicz, Krzysztof. Promotor ; Jarząb, Michał. Promotor ; Gambin, Anna. Recenzent ; Jażdżewski, Krystian. Recenzent

Comment:

obrona: 2013-10-22

Resource Type:

streszczenie rozprawy doktorskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

pol

Relation:

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018