Object structure

Title:

Electroplating wastewater polishing in constructed wetland systems ; Doczyszczanie ścieków galwanizerskich w oczyszczalniach hydrofitowych ; Efficacité des zones humides construites pour le polissage des eaux usées en provenance de l'industrie de la galvanoplastie

Creator:

Sochacki, Adam

Keywords:

ścieki galwanizerskie ; usuwanie metali ze ścieków ; zanieczyszczenia ścieków ; biotechnologia ścieków ; doczyszczanie ścieków ; usuwanie cyjanków ze ścieków ; inżynieria środowiska ; oczyszczalnie hydrofitowe ; oczyszczanie ścieków

place:

Gliwice ; Saint-Étienne

Date:

2013

Contributor:

Surmacz-Górska, Joanna. Promotor ; Guy, Bernard. Promotor ; Ledoigt, Gérard. Promotor ; Obarska-Pempkowiak, Hanna. Recenzent ; Vymazal, Jan. Recenzent

Comment:

obrona: 2013-09-10

Resource Type:

streszczenie rozprawy doktorskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

pol ; eng ; fre

Relation:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska ; École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (Francja)

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018