Object structure

Title:

Rewitalizacja przestrzeni półpublicznych w osiedlach mieszkaniowych wybudowanych w II połowie XX wieku na wybranych przykładach osiedli mieszkaniowych w Szczecinie ; Revitalization of residential areas built in the second half of the twentieth century on selected examples of housing estates in Szczecin

Creator:

Kościńska, Marta

Keywords:

architektura miast ; rewitalizacja budynków ; przestrzeń półpubliczna ; rewitalizacja osiedla ; budownictwo mieszkaniowe ; architektura mieszkaniowa ; osiedla mieszkaniowe ; prywatyzacja ; rewitalizacja miast

place:

Szczecin

Date:

2013

Contributor:

Szymski, Adam Maria. Promotor ; Pallado, Jan. Recenzent ; Trocka-Leszczyńska, Elżbieta. Recenzent

Comment:

obrona: 2014-03-03

Resource Type:

streszczenie rozprawy doktorskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC

Language:

pol ; eng

Relation:

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ; Wydział Architektury. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018