Object structure

Title:

Znaczenie empory muzycznej (wraz z prospektem organowym) w kształtowaniu wnętrz wiejskich kościołów Pomorza Zachodniego ; The meaning of the musical podium (including organ cases) in scope of the village churches interiors shaping in the West Pomeranien

Creator:

Rek-Lipczyńska, Agnieszka

Keywords:

Pomorze Zachodnie ; empora muzyczna ; prospekt organowy ; parafie wiejskie ; konserwacja zabytków ; architektura sakralna ; kościoły ; chóry kościelne

place:

Gliwice ; Szczecin

Date:

2011

Contributor:

Satkiewicz, Aleksandra. Promotor ; Kadłuczka, Andrzej. Recenzent ; Radziewicz-Winnicki, Jacek. Recenzent

Comment:

obrona: 2011-07-05 ; streszczenie pracy

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf ; application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC

Language:

pol ; eng

Relation:

Wydział Architektury. Politechnika Śląska ; Wydział Budownictwa i Architektury. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018