Object structure

Title:

Wpływ liczby i usytuowania punktów pomiarowych względem pola eksploatacyjnego na dokładność wyznaczenia wartości parametrów modelu opisującego obniżenie terenu górniczego ; Influence of the number and location of measurement points with respect to exploitation area on the determination accuracy of parameters of the model describing the subsidence of mining area

Creator:

Mierzejowska, Aleksandra

Keywords:

deformacje terenu ; obniżenia terenu ; rachunek błędów ; eksploatacja górnicza ; pomiary geodezyjne ; tereny górnicze ; osiadanie kopalń ; deformacje górnicze ; eksploatacja górnicza a deformacja terenu

place:

Gliwice

Date:

2010

Contributor:

Białek, Jan. Promotor ; Kowalski, Andrzej. Recenzent ; Strzałkowski, Piotr. Recenzent

Comment:

obrona: 2010-07-13

Resource Type:

streszczenie rozprawy doktorskiej

Format:

application/pdf ; application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

eng

Relation:

Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018