Title:

AUTOMATYKA ZABEZPIECZENIOWA LINII NAPOWIETRZNOKABLOWYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA – ZAGADNIENIA WYBRANE

Creator:

Witek, Bernard

Abstract:

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące realizacji funkcji zabezpieczeń od skutków zwarć w liniach napowietrznokablowych wysokiego napięcia. W rozważaniach uwzględniono dotychczasowe doświadczenia z eksploatacji takich linii, zalecenia zamieszczone w literaturze, a także autorskie badania dotyczące elektromagnetycznych stanów przejściowych podczas zwarć w sieci 110 kV z linią napowietrzno-kablową

Keywords:

elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa ; linie napowietrzno-kablowe wysokiego napięcia

Date:

2019

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Elektryczny. Politechnika Śląska

Licence:

CC BY 3.0