Title:

Mieszkać w mieście. Region - miasto - wieś. Praca zbiorowa. T. 2, Wyzwania współczesności

Creator:

Bradecki, Tomasz

Abstract:

Celem niniejszej publikacji jest odpowiedź na pytania: czy współczesne przemia- ny cywilizacyjne mają wpływ na zmiany modelu życia? Jeśli tak, to czy nowy model życia ma bezpośredni wpływ na formę zabudowy mieszkaniowej? Jak duży jest ten wpływ? Czy da się zaobserwować już zrealizowane obiekty, które można uznać za uwzględniające tę tendencję, lub modelowe realizacje odpowiadające na wymagania współczesnych mieszkańców? W monografii zamieszczono trzynaście artykułów, które można podzielić na cztery główne bloki tematyczne.

Keywords:

architektura ; urbanistyka ; mieszkalnictwo ; miasto ; mieszkania ; polityka mieszkaniowa ; zabudowa mieszkaniowa ; środowisko mieszkaniowe

Description:

I Konferencja Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej z cyklu "Region - Miasto - Wieś", Gliwice 16-17 października 2014 r.

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2015

Resource Type:

książka

Series:

Monografia ; 587

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek” ; doi:10.34918/48730

Language:

pol

Relation:

Wydział Architektury. Politechnika Śląska

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0