Title:

Freehand drawing for understanding and imagining urban space in design education

Creator:

Bradecki, Tomasz ; Stangel, Michał

Abstract:

Architekci i urbaniści używają rysunku odręcznego jako narzędzia obserwacji, analizy i ukazywania możliwości kształtowa-nia przestrzeni miejskiej. Pomimo rozwoju technik komputerowych, rysunek odręczny pozostaje szybkim, wydajnymi dogodnym narzędziem projektowym. Rysowanie miasta to szeroki temat, obejmujący szerokie spektrum zagadnień, takich jak analiza struktury i morfologii przestrzeni miejskich, wizualizacja idei za pomocą schematów i diagramów, tworzenieartystycznych wyobrażeń (wizualizacji) pożądanego wyglądu i atmosfery projektowanego miejsca. Elementy rysunkuodręcznego umiejętnie połączone z analizą fotograficzną i technikami komputerowymi mogą stanowić poręczne narzędzie w procesach rewitalizacji przestrzeni miejskiej, m.in. poprzez zestawienia fotografii istniejących miejsc z rysunkami z nanie-sionymi, pożądanymi zmianami. Choć wizualizacje komputerowe upowszechniły się jako standardowa forma prezentacjiprojektów, są one nieraz zbyt dosłowne i jednoznaczne, czy wręcz siermiężne. Natomiast rysunek odręczny, jako bardziejniejednoznaczny i impresyjny, daje projektantowi bardziej elastyczny środek wyrazu, który pozwala na poszukiwanieróżnych możliwości projektowych. W artykule zaprezentowane zostały autorskie doświadczenia z użycia rysunku odręcznego w procesach projektowania urbanistycznego i z zajęć edukacyjnych. W szczególności opisano doświadczenia z pracy jakotutorzy w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku podczas intensywnego kursu letniego HERCULES, organi-zowanego pod hasłem „Wymieńmy się naszym dziedzictwem kulturowym – rysunek odręczny jako środek komunikacji stu-dentów architektury/budownictwa z uczelni europejskich”.

Keywords:

projektowanie urbanistyczne ; zrównoważona urbanistyka ; rysunek odręczny ; diagram ; szkic ; masterplan

Date:

2014

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza „Dorobek”

Source:

ACEE. Architecture Civil Engineering Environment. 2014 vol. 7 no. 2, s. 5-14

Language:

eng

Relation:

Wydział Architektury. Politechnika Śląska

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0