Title:

Wady i zalety systemów bezpieczeństwa funkcjonujących w kopalniach węgla kamiennego

Title in English:

Advantages and disadvantages of safety systems operating in coal mines

Creator:

Mocek, Piotr

Abstract:

Artykuł podejmuje problematykę systemów bezpieczeństwa funkcjonujących w kopalniach węgla kamiennego. Na podstawie przeprowadzonych badań próbuje zidentyfikować wady i zalety obecnie stosowanych systemów oraz możliwości ich praktycznej obsługi i wykorzystania. W oparciu o badania ankietowe przeprowadzone wśród kadry inżynieryjno technicznej czterech śląskich kopalń, oraz przeprowadzoną listę kontrolną podejmuje również próbę wskazania działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w obecnym funkcjonowaniu systemów.

Keywords:

informatyczne systemy bezpieczeństwa ; wyrobiska górnicze ; zagrożenia naturalne ; monitoring ; kopalnia ; badania ankietowe

Date:

2016

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza „Dorobek”

Source:

III Ogólnopolska konferencja naukowa dla studentów i młodych pracowników naukowych pt.: „Organizacja służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych- planowanie, reagowanie, profilaktyka”. Poznań, 10.06.2016r.

Language:

pol

Relation:

Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0