Title:

Analiza systemu zarządzania bezpieczeństwem w szkołach

Creator:

Mocek, Piotr

Abstract:

Artykuł podejmuje problematykę zapewnienia bezpieczeństwa uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych w trakcie zajęć szkolnych. Przedstawia statystykę przestępstw popełnionych przez uczniów na terenie szkoły. Identyfikuje zagrożenia występujące w placówkach szkolnych. Próbuje ocenić słabe i mocne strony występującego w placówkach oświatowych systemu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli. Przedstawia ciekawe wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli i pracowników technicznych oraz skazuje kierunki działań usprawniających obecne system bezpieczeństwa w analizowanych szkołach

Keywords:

system bezpieczeństwa ; szkoła ; uczeń ; przemoc ; zagrożenia ; badania ankietowe

Date:

2015

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza „Dorobek”

Source:

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. pt.: „Bezpieczeństwo na początku XXI wieku – wyzwania, szanse, zagrożenia”, Gniew 02-04.12.2015r.

Language:

pol

Relation:

Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0