Title:

Problemy opieki nad osobami starszymi w Polsce

Title in English:

Problems care seniors in Poland

Creator:

Mocek, Piotr

Abstract:

Artykuł podejmuje problematykę opieki nad osobami starszymi w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych i technik wywiadu kwestionariuszowego próbuje zidentyfikować główne przyczyny chorób geriatrycznych w Polsce oraz możliwości opieki nad osobami schorowanymi w podeszłym wieku przez instytucje państwowe jak i prywatne. Przedstawia opinie i wyniki badań ankietowych przeprowadzono wśród trzech grupach ankietowanych tj. osób starszych po 65 roku życia, pracowników służby zdrowia i opiekunów osób starszych. Autor stara się również określić mocne i słabe strony systemu opieki nad osobami starszymi w Polsce oraz podejmuje próbę wskazania działań usprawniających ten system.

Keywords:

geriatria ; choroby wieku starczego ; seniorzy ; osoba starsza ; dom opieki ; opiekun ; badanie ankietowe

Date:

2016

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza „Dorobek”

Source:

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Bezpieczeństwo Zdrowotne – Ujęcie interdyscyplinarne. pt.: „Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń- zdrowie, życie, dorastanie i starzenie się”, Giżycko, 13-15.04.2016r.

Language:

pol

Relation:

Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0