Title:

Stygmat katastrofy a ochrona dziedzictwa kulturowego czarnobylskiej Strefy Wykluczenia

Title in English:

The stigma of the catastrophe and the cultural heritage of the Chernobyl zone

Creator:

Rawecki, Marek

Abstract:

Awaria Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej stała się punktem odniesienia niezliczonych debat dotyczących globalnych konsekwencji wdrażania nuklearnej technologii. Najdotkliw-sze skutki awarii odnotowano jednak nie w sferze radioaktywnego skażenia, a w wyniku wysiedlenia 336 tysięcy osób i degradacji unikalnego dziedzictwa kulturowego wschodniego Polesia. Piętno promieniotwórczego skażenia i apokaliptyczne plenery sprawiły, że Czarnobyl jest postrzegany w całkowitym oderwaniu od jego bogatej historii i tradycji. Jest stygmatyzowany mitami i stereotypami kultury masowej. Artykuł prezentuje specyfikę wschodniego Polesia i omawia prowadzone od wielu lat działania ukraińskich badaczy na rzecz ratowania reliktów kultury poleskiej w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Przedstawia problemy wynikające z postępującej w tym obszarze degradacji tradycyjnej architektury. Wieloletni brak działań konserwatorskich i całościowej wizji ochrony już w niedługim czasie mogą doprowadzić do całkowitego unicestwienia tego dziedzictwa.

Keywords:

Czarnobyl ; strefa wykluczenia ; elektrownia jądrowa ; dziedzictwo kulturowe ; Polesie

Date:

2016

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza „Dorobek” ; DOI 10.4467/20843860PK.16.003.5043

Source:

Przegląd Kulturoznawczy 2016 nr 1, s. 35-48

Language:

pol

Relation:

Wydział Architektury. Politechnika Śląska

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0