Object structure

Title:

Enhancement of Monte Carlo technique in absorbing/emitting radiating media for CFD applications ; Usprawnienie Metody Monte Carlo w ośrodkach emitująco-absorbujących w jej zastosowaniach w numerycznej mechanice płynów

Creator:

Kuczyński, Paweł

Keywords:

metoda Monte Carlo ; modelowanie numeryczne ; promieniowanie cieplne ; wymiana ciepła ; radiacyjny przepływ ciepła ; mechanika płynów ; numeryczna mechanika płynów ; metody CFD ; radiacyjna wymiana ciepła ; metoda śledzenia promieni ; transport radiacji ; energetyka cieplna ; modelowanie numeryczne wymiany ciepła

place:

Gliwice

Date:

2016

Contributor:

Białecki, Ryszard. Promotor ; Węcel, Gabriel. Promotor ; Coelho, Pedro Jorge Martins. Recenzent ; Banaszek, Jerzy. Recenzent

Comment:

obrona: 2017-03-24

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC

Language:

eng

Relation:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska ; Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Politechnika Warszawska ; Instytut Lotnictwa (Warszawa)

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018