Title:

The use of modern means of communication in various spheres of socio-economic life

Title in Polish:

Wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji w różnych dziedzinach życia społeczno-ekonomicznego

Creator:

Warzecha, Katarzyna ; Odlanicka-Poczobutt, Monika

Abstract:

Intensywny postęp technologiczny, zaawansowany rozwój nauki i nowe technologie informacyjno-komunikacyjne mają coraz większe znaczenie dla współczesnych zjawisk społecznych i ekonomicznych. W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania nowoczesnych środków komunikacji w wielu dziedzinach życia i działalności gospodarczych (np. w medycynie, w administracji, w policji, w biznesie, w edukacji). Nowoczesne środki komunikacji - komputery, tablety, telefony komórkowe i smartfony, szczególnie te z dostępem do Internetu, są ważnym narzędziem zdobywania informacji, nauki, pracy i rozrywki, a także mogą przyczynić się do uzależnienia.

Keywords:

nowoczesny środek komunikacji ; Internet ; uzależnienie od Internetu ; telefon komórkowy ; uzależnienie od telefonu komórkowego ; dziedziny życia społeczno-gospodarczego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza „Dorobek”

Source:

Organizacja i Zarządzanie 2015 nr 4, s. 145-157

Language:

eng

Relation:

Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0