Title:

Deterministic model of electric arc furnace - a closed form solution

Creator:

Grabowski, Dariusz ; Walczak, Janusz

Abstract:

Piece łukowe są zazwyczaj modelowane z wykorzystaniem modeli, w których rozdzielono opis zjawiska na część deterministyczną oraz stochastyczną lub chaotyczną. Model części deterministycznej wyrażony jest bardzo często przez nieliniowe równanie różniczkowe. Celem artykułu było wyznaczenie rozwiązania w postaci zamkniętej dla jednego z najbardziej popularnych równań opisujących zjawisko łuku w piecach łukowych AC.

Keywords:

piec łukowy ; modelowanie układów nieliniowych ; nieliniowe równania różniczkowe

Date:

2013

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza „Dorobek”

Source:

COMPEL 2013 vol. 32 no. 4, s. 1428-1436

Language:

eng

Relation:

Wydział Elektryczny. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0