Object structure

Title:

Ruchome przekrycia : budowa geometryczna, kinematyka, technologia wykonania ; Retractable roof systems : geometric form, kinematics, execution technology

Creator:

Pawlak-Jakubowska, Anita

Keywords:

mechanizmy płaskie ; modelowanie parametryczne ; obiekty budowlane ; ruchome przekrycia z panelami sztywnymi ; ruchome przekrycia membranowe ; projektowanie budynków ; geometria dachów ; geometria obiektów ; przekrycia dachowe ; przekrycia ruchome ; konstrukcje dachowe

place:

Gliwice

Date:

2016

Contributor:

Romaniak, Krystyna. Promotor ; Sroka-Bizoń, Monika. Promotor ; Giergiel, Józef. Recenzent ; Koźniewski, Edwin. Recenzent

Comment:

obrona: 2016-07-06

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

pol

Relation:

Wydział Budownictwa. Politechnika Śląska ; Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny z komputerów w domenie Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system