Title:

Theoretical explanation of fatigue mechanism in clamped tension components

Title in Polish:

Wyjaśnienie teoretyczne mechanizmu zmęczenia w cięgnach zakotwionych

Creator:

Walentyński, Ryszard

Abstract:

W pracy przedstawiono teoretyczne wyjaśnienie zjawisk obserwowanych w ciegnach narażonych na zmęczenie zginajace. To wyjaśnia, dlaczego to zmęczenie występuje blisko do punktów mocowania i intensywność zwiększa się wraz ze wzrostem siły rozciągającej w kablu. System Mathematica zostały wykorzystany, aby rozwiązać ten problem i zilustrować graficznie rozwiązania.

Keywords:

zmęczenie ; cięgna ; zakotwienie ; kable ; liny ; Mathematica ; równania różniczkowe ; teoria drugiego rzędu

Date:

2015

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza „Dorobek” – nr opisu: 0000010359

Source:

Selected practical and theoretical aspects of contemporary mechanics. Monograph. Ed. by Izabela Major, Maciej Major. Czestochowa University of Technology. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 66-79

Language:

eng

Relation:

Wydział Budownictwa. Politechnika Śląska

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0