Title:

Generalized Functions And Calculus Operators Of Mathematica Applied To Evaluation Of Influence Lines And Envelopes Of Statically Indeterminate Beams

Title in Polish:

Funkcje uogólnione i operatory różniczkowe Mathematica zastosowane do wyznaczania linii wpływu i obwiedni belek statycznie niewyznaczalnych

Creator:

Walentyński, Ryszard

Abstract:

W pracy przedstawiono metodę analityczną znalezienia funkcji linii wpływu w belkach statycznie niewyznaczalnych. Są przedstawione rozwiązania równania czwartego rzędu z występowaniem po prawej stronie drugiej i trzeciej pochodnej delty Diraca. Wykazano, że ich rozwiązaniem są linie wpływu momentów i sił poprzecznych. Ponadto, dzięki Mathematica, postać analityczna funkcji obwiedni mogą być wyznaczone.

Keywords:

linie wpływu ; rozwiązanie fundamentalne ; funkcje uogólnione ; delta Diraca ; funkcja Heaviside ; mechanika budowli ; równania różniczkowe ; obwiednie ; Mathematica

Date:

2015

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza „Dorobek” – nr opisu: 0000103666

Source:

Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava. Civil Engineering Series 2015 vol. 15 no. 2, s. 1-26

Language:

eng

Relation:

Wydział Budownictwa. Politechnika Śląska

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0