Title:

TYPOLOGIA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

Creator:

Załęcka-Myszkiewicz, Magdalena

Abstract:

Tematem wiodącym tego artykułu jest zabudowa jednorodzinna, jej układy i wynikające z nich typy. Przeanalizowane zostaną istniejące klasyfikacje i podziały mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej, które pozwolą sprecyzować nową, bardziej ogólną typologię zabudowy domów jednorodzinnych, którą rozwijając i uszczegóławiając można uczynić praktycznym narzędziem opisu współczesnej architektury domów jednorodzinnych.

Keywords:

zabudowa jednorodzinna ; klasyfykacje ; typy

Date:

2014

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza „Dorobek” – nr opisu: 0000091551

Source:

Wiedza i eksperymenty w budownictwie. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, s. 507-514

Language:

pol

Relation:

Wydział Architektury. Politechnika Śląska

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0