Title:

ARCHITEKTURA SOCJALNA. ZABUDOWA JEDNORODZINNA.

Creator:

Załęcka-Myszkiewicz, Magdalena

Abstract:

Zestawienie terminu habitatu z architekturą socjalną sprawia, iż łączymy ze sobą, można powiedzieć, przeciwstawne pojęcia. Z jednej strony jest mowa o najbardziej komfortowych warunkach istnienia, a z drugiej o zaspokajaniu, zazwyczaj, minimalnych potrzeb mieszkańców. Efektem takiego zestawienia może być definicja mówiąca o tworzeniu takiej zabudowy mieszkaniowej, która pomimo ograniczonych, często do minimum, przestrzeni zapewni jej mieszkańcom najdogodniejsze warunki do życia. ; Dla usystematyzowania terminów oraz objaśnień związanych z tematem zostało stworzone zestawienie określeń kojarzonych z tą tematyką. Funkcjonujące definicje związane z omawianym pojęciem oraz znaczenie skali zabudowy jednorodzinnej w rozwiązaniach architektury socjalnej jest nurtem przewodnim podjętych rozważań. ; Zgodnie z przedstawionymi zagadnieniami polska forma socjalnego budownictwa mieszkaniowego klasyfikuje się na pułapie światowego programu "very social", czyli polega na kreowaniu mieszkań dla ludzi, których z różnych przyczyn nie stać na zakup mieszkania po cenach rynkowych. Ponadto pokazano, że małe formy zabudowy jednorodzinnej nie tylko w pozytywnym wymiarze wpływają na mieszkańców, ale także niosą za sobą różne możliwości inwestycyjne.

Keywords:

architektura socjalna ; zabudowa jednorodzinna ; definicje

Date:

2014

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza „Dorobek” – nr opisu: 0000103317

Language:

pol

Relation:

Wydział Architektury. Politechnika Śląska

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0