Title:

Rola społecznego budownictwa mieszkaniowego w integracji przestrzennej miast

Creator:

Załęcka-Myszkiewicz, Magdalena

Abstract:

Przedmiotem opracowania są koncepcje rozwiązań struktur przestrzennych społecznego budownictwa mieszkaniowego na tle strukturalności miasta, jego podziałów, funkcjonowaniu oraz zachodzących w nim relacji społecznych. W opracowaniu omówio-na została sytuacja współczesnych miast w odniesieniu do zapotrzebowania na mieszkania społeczne, w tym socjalne w ich strukturach. Wykazano, że przy koncepcji powiązania ze sobą zamysłu mikrointerwencji, miasta zwartego, a co z tym idzie idei zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystania faktu niedoboru w zasobach społecznego budownictwa mieszkaniowego, można otrzymać strukturę miejską z zabudową uzupełniającą w formie społecznych jednostek mieszkalnych. Interwencje, w postaci małogabarytowych struktur mieszkalnictwa społecznego, z pewnością pozwolą na harmonijny i dynamiczny rozwój żywego organizmu miasta.

Keywords:

społeczne budownictwo mieszkaniowe ; integracja przestrzenna ; miasto zwarte ; mikrointerwencje

Date:

2012

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza „Dorobek” – nr opisu: 0000081170

Source:

Nowoczesność w architekturze. Transformacja - Technologia - Tożsamość = Modernity in architecture. Transformation - Technology - Identity. Monografia. Praca zbiorowa. T. 6/1. Pod red. Jana Pallado. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, 2012, s. 53-60

Language:

pol

Relation:

Wydział Architektury. Politechnika Śląska

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0