Title:

Porównawcza metoda oceny zniekształceń procesu filtracji cyfrowej sygnałów niestacjonarnych

Title in English:

Comparative distortion evaluation method of a digital filtering process of the nonstationery signals

Creator:

Walczak, Janusz ; Lewandowski, Michał

Abstract:

W pracy przedstawiono nową metodę porównawczej oceny zniekształceń filtracji sygnałów niestacjonarnych. Metodę przetestowano dla filtrów IIR i FIR w dwóch wariantach: bez oraz z kompensacją opóźnienia. Jako filtr odniesienia został użyty filtr o zerowej fazie i o charakterystyce amplitudowej identycznej z filtrem badanym. Jako miarę zniekształceń filtracji zaproponowano współczynnik oparty na definicji normy Sobolewa.

Keywords:

filtracja cyfrowa ; ocena zniekształceń filtracji

Date:

2005

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza „Dorobek” – nr opisu: 0000016741

Source:

XXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2005, Gliwice - Ustroń, 11-14.05.2005. T. 2. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Politechnika Śląska], 2005, s. 375-378

Language:

pol

Licence:

CC BY 3.0