Title:

Transformacje przejścia pomiędzy amplitudą i fazą chwilową sygnałów a ich reprezentacjami falkowymi

Title in English:

Transition between instantaneous amplitude and frequency of a signal and their wavelet representation

Creator:

Walczak, Janusz ; Lewandowski, Michał

Abstract:

W artykule przedstawiono wzajemne transformacje przejścia pomiędzy reprezentacjami sygnału w postaci amplitudy, fazy i częstotliwości chwilowej, ściśle związanymi z pojęciem sygnału analitycznego, a ich reprezentacjami falkowymi. Zależności matematyczne podano zarówno dla ciągłych jak i dyskretnych falkowych reprezentacji sygnałów. Jedną z transformacji przejścia zilustrowano przykładem opartym na sygnale sinusoidalnym zmodulowanym amplitudowo.

Keywords:

transformata falkowa ; transformata Hilberta ; amplituda i faza chwilowa

Date:

2004

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza „Dorobek” – nr opisu: 0000009079

Language:

pol

Licence:

CC BY 3.0