Title:

Integrated product policy as an approach supporting sustainable patterns of production and consumption

Title in Polish:

Zintegrowana polityka produktowa jako podejście wspomagające zrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji

Creator:

Hąbek, Patrycja

Abstract:

W artykule przedstawiono zintegrowane podejście w zakresie oddziaływania produktu na środowisko na wszystkich etapach jego cyklu życia, realizowane w ramach polityki Unii Europejskiej promującej zrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji. W pierwszej części artykułu wskazano na potrzebę rozdzielenia współzależności wzrostu gospodarczego od wzrostu zużycia zasobów i negatywnego wpływu na środowisko. Następnie omówiono zintegrowaną politykę produktową z uwzględnieniem genezy jej powstania, zasad i instrumentów wdrażania.

Keywords:

decoupling ; cykl życia produktu ; polityka Unii Europejskiej

Date:

2011

Format:

application/pdf

Language:

eng

Licence:

CC BY 3.0