Title:

Sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. Ocena stanu obecnego

Title in English:

Sustainability reporting in Poland. Assessment of the current state

Creator:

Hąbek, Patrycja ; Wolniak, Radosław

Abstract:

W artykule została poruszona problematyka sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). W pierwszej części artykułu autorzy odnieśli się do roli polityki rządowej w omawianym obszarze, uwzględniając zarówno uregulowania prawne, jak i dobrowolne inicjatywy. Podsumowaniem części pierwszej jest charakterystyka czterech modeli polityki rządowej wspierającej rozwój raportowania CSR. W części drugiej artykułu przedstawiono stan obecny krajowych praktyk w ramach raportowania CSR. Wyniki analiz odniesiono do doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej.

Keywords:

CSR ; raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju ; polityka rządowa ; kraje Unii Europejskiej

Date:

2014

Format:

application/pdf

Language:

pol

Licence:

CC BY 3.0