Title:

European Union regulatory requirements relating to Sustainability Reporting. The case of Sweden

Title in Polish:

Ureglowania prawne Unii Europejskiej odnoszące się do sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Przykład Szwecji

Creator:

Hąbek, Patrycja ; Wolniak, Radosław

Abstract:

W artykule zaprezentowane zostały kwestie raportowania zrównoważonego rozwoju, a w szczególności regulacje prawne w tym obszarze obowiązujące w Unii Europejskiej. W związku z rosnącą liczbą publikowanych rocznie raportów zrównoważonego rozwoju rodzi się pytanie czy tego rodzaju praktyki powinny być dobrowolne czy obowiązkowe – regulowane odpowiednimi przepisami prawnymi? Pierwsza część artykułu omawia istniejące w tym zakresie regulacje prawne Unii Europejskiej. Druga część prezentuje przykładowe rozwiązania zaadaptowane w jednym z krajów członkowskich UE.

Date:

2013

Format:

application/pdf

Language:

eng

Licence:

CC BY 3.0