Title:

EMPOWERING CITIZENS THROUGH PARTICIPATORY DESIGN: A CASE STUDY OF MSTÓW, POLAND

Creator:

Stangel, Michał ; Szóstek, Agnieszka

Abstract:

W ostatnich latach w wielu miejscowościach w Polsce realizuje się wiele projektów zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej. Działania te są jednak często prowadzone odgórnie, a rozwiązania narzucane lokalnej społeczności bez dogłębnego zrozumienia jej potrzeb i oczekiwań. Mstów, wieś w południowej Polsce wielu walorach turystycznych, poszukując sposobów zagospodarowania przestrzeni publicznej zgłosiła się i została wybrana do programu „Design w Terenie”, organizowanego przez UrządMarszałkowskiWojewództwa Śląskiego. Celem programu była promocja tworzenia lokalnych strategii zagospodarowania przestrzeni przy wykorzystaniu metod partycypacji społecznej. W ramach programu autorzy zostali zaproszeni do przeprowadzenia warsztatów, w których przy zaangażowaniu lokalnej społeczności i liderów powstała wizja rozwoju dla kluczowych przestrzeni publicznych w gminie. W ramach tego procesu przeprowadzono badania mające na celu zidentyfikowanie lokalnych potrzeb i szans oraz zaproponowanie szeregu interwencji projektowych, rozwijających lokalny potencjał tak, by tworzyć użyteczne i atrakcyjne przestrzenie dla mieszkańców i turystów.

Date:

2015

Format:

application/pdf

Language:

eng

Licence:

CC BY 3.0