Title:

Strategies for Optimal Allocation and sizing of active power filters

Title in Polish:

Strategie optymalnego doboru i lokalizacji energetycznych filtrów aktywnych

Creator:

Grabowski, Dariusz ; Walczak, Janusz

Abstract:

W artykule zaproponowano nowe sposoby doboru parametrów i rozmieszczenia aktywnych kompensatorów w sieciach zasilających. Zdefiniowano w tym celu kilka funkcji celu oraz przeanalizowano różnice pomiędzy reprezentowanymi przez nie strategiami rozwiązania problemu. Ponadto opisano oprogramowanie, które powstało w celu weryfikacji zaproponowanych strategii.

Keywords:

układy trójfazowe ; energetyczne filtry aktywne ; jakość energii elektrycznej ; rozmieszczenie kompensatorów

Description:

© IEEE 2012 URL:

Date:

2012

Format:

application/pdf

Language:

eng

Licence:

CC BY 3.0