Title:

Analiza porównawcza rozkładu obciążenia śniegiem dachów walcowych według wybranych norm światowych

Title in English:

The comparative analysis of the snow load distribution on cylindrical roofs according to selected international design standards

Creator:

Walentyński, Ryszard ; Kozieł, Krzysztof ; Cybulski, Robert ; Kowalczyk, Jarosław

Abstract:

Studiując zalecenia międzynarodowych norm projektowych oraz norm krajów, w których występują obfi te opady śniegu, można wyróżnić dwa modele obliczeniowe określające obciążenie dachu śniegiem: stosowany w większości norm i opracowań model multiplikatywny, w którym wynikiem jest iloczyn obciążenia śniegiem gruntu i współczynników korygujących, oraz będący podstawą normy [1] mieszany model addytywnomultiplikatywny, który jest sumą kilku składowych obciążenia śniegiem. Formułując niniejsze opracowanie, porównano trzy normy projektowe: polską normę projektową [2], europejską normę projektową [3] wraz z załącznikiem polskim oraz amerykańską normę projektową [4].

Keywords:

analiza porównawcza ; norma amerykańska ; norma europejska ; norma polska ; dach łukowy ; obciążenie śniegiem

Date:

2015

Format:

application/pdf

Language:

pol

Licence:

CC BY 3.0